Община Минерални бани
Официален сайт

Концесия за услугаПроцедура за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост, водоем, представляващ ПИ № 000960, находящ се в местността "Димчово дере", в землището на с. Сусам, с площ 24,784 дка


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за открита процедура за предоставяне на концесия на имот публична общинска собственост от 18.07.2016 г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития