Община Минерални бани
Официален сайт

Концесия за услугаПроцедура за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост, зелена площ, представляващ УПИ № II, кв. 7, по плана на с. Минерални бани, обл. Хасково, попадащ в част от парка, с предназначение "за озеленяване, атракцион и спортно-развлекателни нужди"


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Съобщение за открита процедура за предоставяне на концесия на имот публична общинска собственост от 09.02.2016 г.
Съобщение за отваряне на предложенията и на обвързващите предложения от 04.04.2016 г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития