Община Минерални бани
Официален сайт

КоординаторПОКАНА

за представяне на документи за участие в избор на експерт „КООРДИНАТОР" - член на екип за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани" по процедура BG05M90P001-2.101 - "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", ОП РЧР 2014-2020 г., при следните условия:


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява за координатор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития