Община Минерални бани
Официален сайт

Конкурс за възлагане управлението на социална услугаОбщина Минерални бани обявява конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Обществена трапезария” – процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”, оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от ФЕПНЛ 2014-2020 г. и съгласно описанието на оперативната програма за храни и/или материално подпомагане. Конкурсната документация може да се изтегли от прикачения файл. За контакти – Емел Хасан Юсеин, 03722/2020. Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 12.09.2016 г., 17:00 ч.


ПРИЛОЖЕНИE:
Конкурсна документация


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития