Община Минерални бани
Официален сайт

Kонкурс в Центъра за социални услугиОбщина Минерални бани обявява конкурс в Центъра за социални услуги по ПРОЕКТ “Център за социални услуги Минерални бани”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0176-C001, схема „Независим живот“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, за длъжностите ръководител и експерт-консултант.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Заявление
Автобиография - образец
Въпросник


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития