Община Минерални бани
Официален сайт

Информация за услугатаОтговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – Антония Недялкова Костадинова – юрисконсулт в Община Минерални бани

Необходими документи:

Заявление по образец »

Срок за изпълнение – 14 дни

Такси за предоставяне на услугата, съгласно заповед на Министъра на финансите №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. (в сила от 1 януари 2012г.):

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Звено за прием на заявления за достъп до информация - Гише за административно обслужване:
адрес: с.Минерални бани, бул. Васил Левски № 3 общинска сграда, изнесен салон за Местни данъци и такси

Място за четене на предоставената документация:
адрес: с.Минерални бани, бул. Васил Левски № 3, общинска сграда - зала  на 3 етаж

Работно време: 8:00 - 17:00 часа всеки работен ден
e-mail: info@mineralnibani.bg
Пощенски адрес: с. Минерални бани 6343, област Хасково
Бул. „Васил Левски” №3
Тел.: 03722/2020

Администрация

Предстоящи събития