Община Минерални бани
Официален сайт

Актуални проектиМерки за заетост
Четири работни места са разкрити в община Минерални бани по мерки за заетост на Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Хасково. Мерките обхващат продължително безработни лица и такива над 55-годишна възраст. Трудовите договори с тях са сключени за период от 12 месеца.

Проект „Обучения и заетост“
Община Минерални бани участва в изпълнението на  Проект BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът предоставя възможност за интеграция на безработни лица над 29 години, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. Те биват насочвани към заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление.
По този проект в община Минерални бани трудова зетост е осигурена на трима души. Те са назначени на пълен работен ден (8 часа) за период от две години.

Проект „Обучения и заетост за младите хора“
Община Минерални бани работи по осъществяването на Проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“ – Компонент II. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Този проект предоставя възможности за интеграция на безработни млади хора до 29 години, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. По проекта в община Минерални бани има зает работник на пълно работно време (8 часа) за период от две години.


‹ Назад

За общината

Предстоящи събития