Община Минерални бани
Официален сайт

СУ „Христо Ботев” - с.Караманци


СУ „Христо  Ботев” - с.КараманциВ средно училище „Христо Ботев”- с.Караманци,  се обучават 223 ученици от І до VІІІ клас, от които 139 ученици са включени в целодневна организация на учебния процес.

Учебната база в училището непрекъснато се модернизира и обновява.

Училището разполага с добре уредени класни стаи и кабинети, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства, компютърна техника и предстоящо изграждане Wi-Fi мрежа, която ще  е достъпна в цялата сграда на училището.

Към училищната сграда има отделен корпус за провеждане на часовете на  децата от ПГ.

За подпомагане на образователно - възпитателния процес спомага училищната библиотека, която предоставя съвременни учебни помагала за пълноценно обучение на учениците от І до VІІІ клас.

СУ „Христо Ботев” разполага с един обновен физкултурен салон.

В двора на училището има площадки за волейбол, баскетбол,футбол и игрище за мини футбол, с предстоящо изработванена изкуствена настилка. 

За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видеонаблюдение с денонощно записващо устройство.

В училището са сформирани 5 полуинтернатни групи (ПИГ), в които учениците получават подготовка от квалифицирани учители.

Организирането на дневния режим позволява да се отделя повече време за работа върху индивидуалното развитие на учениците.

За всички ученици от ПИГ в стола на училището е организиран обяд на кетърингов принцип. Непосредствено след самия обяд започват заниманията на учениците.

Това е времето, когато децата имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да изготвят задачите си за домашна работа, като едновременно с това е предвидено време за занимания по интереси, физически занимания и отдих.

Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с допълнителните интереси на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време. В учебните стаи има  дидактически материали, които се използват в заниманията по интереси от учениците.

СУ „Христо  Ботев” - с.Караманци СУ „Христо  Ботев” - с.Караманци

 


Уеб сайт: http://www.sou-karamanci.com


‹ Назад

За общината

Предстоящи събития