Община Минерални бани
Официален сайт

Детска градина "Снежанка"


ЦДГ „Снежанка” с. Минерални баниЦелодневната детска градина в с. Минерални бани е открита на 15.09.1968г. в приспособена сграда на един етаж, собственост на СОНС (Селски Общински Народен Съвет).

По късно се премества в ОУ с. Минерални бани и се наименува ЦДГ „Тодорка Паунова” (1975г.)

На 15.01.1988г. градината се премества в специално построената нова сграда с геотермално парно отопление, където е и до днес

Сега тя се казва ЦДГ „Снежанка” и всички детски градини в Община Минерални бани са към нея. Това става със Заповед на Кмета на Общината Мюмюн Искендер и влиза в сила от 01.01.2014г.

Целодневна Детска Градина „Снежанка” и филиали е Общинско детско заведение.

То е подготвителна институция в системата на Народната просвета за деца от 3 години до постъпването им в първи клас.

Извършваната педагогическа дейност е съобразно държавните образователни изисквания. Обучението се провежда на книжовен български език.

Това е изключително отговорна дейност от страна на учителките, тъй като в ДГ има деца билингви.

ЦДГ Снежанка има 9 групи, от които 3 в основната сграда в Минерални бани, 2 групи в с. Караманци и по една група в останалите села.

Капацитетът на преобразуваната детска градина е около 200 деца, но към момента има 150 деца.

Уеб сайт: http://www.dgsnejanka-mineralnibani.com

ДГ „Снежанка” с. Минерални бани ДГ „Снежанка” с. Минерални бани ДГ „Снежанка” с. Минерални бани

 ‹ Назад

За общината

Предстоящи събития