Община Минерални бани
Официален сайт

Стаи за гости
Капацитет: 11 легла
Адрес: с. Минерални бани
ул. „Станил Филев” № 9
тел.: +359 886 887 963


Капацитет: 12 легла
Адрес: с. Минерални бани
ул. „Васил Левски” № 13
тел.: +359 898 961 075


Капацитет: 6 легла
Адрес: с. Минерални бани
ул. „Станил Филев” № 6
тел.: +359 888 302 761

Стаи за гости
„ГРИЙН ГАРДЪН“


Капацитет: 12 легла
Адрес: с. Минерални бани,
ул. „Оборище” № 4
тел.: +359 888 927 267

Стаи за гости
„КОСТАДИНОВЦИ“


Капацитет: 10 легла
Адрес: с. Брястово,
общ. Минерални бани
тел.: +359 877 718 368

Стаи за гости
„МАК“


Капацитет: 7 легла
Адрес: с. Минерални бани,
ул. „Бор” № 9
e-mail:
krasimira_r@hotmail.com
тел.: +359 888 988 087

Стаи за гости
„ПРИ КОЛЧО“


Капацитет: 9 легла
Адрес: с. Минерални бани,
ул. „Васил Левски” № 12

тел.: +359 887 670 203


Капацитет: 10 легла
Адрес: с. Минерални бани
ул. „Любен Каравелов” № 14
тел.: +359 886 838 002

Стаи за гости
„ТИХИЯ КЪТ“


Капацитет: 8 легла
Адрес: с. Минерални бани,
ул. „Васил Левски” № 18А
тел.: +359 886 711 035

Стаи за гости
„ШВЕЙЦАРИЯ“


Капацитет: 6 легла
Адрес: с. Минерални бани,
ул. „Панайот Волов” № 12
тел.: +359 878 532 209

За общината

Предстоящи събития