Община Минерални бани
Официален сайт

Кметства и кметски наместничества
Кмет: КИРИЛ КИРИЛОВ
Адрес: с. Сусам,
ул. ”Съединение” № 11

e-mail: susam@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 693 674


Кмет: ХАЛИЛ САЛИМ
Адрес: с. Татарево
e-mail:
tatarevo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 200 649


Кмет: КЕМАЛ ШЕНОЛ
Адрес: с. Сърница
e-mail:
sarnitsa@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 879 898 969


Кмет: МЮРЕН ИБРЯМ
Адрес: с. Караманци
ул. ”Втора” № 2

e-mail: karamantsi@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 693 668


Кмет: ФИКРЕТ ИСА
Адрес: с. Винево
e-mail:
vinevo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 934 114


Кмет: МЮМЮН АРИФ
Адрес: с. Ангел войвода
e-mail:
аngelvoyvoda@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 888 556 892


Кмет: МЕХМЕДАЛИ БЕКИР
Адрес: с. Боян Ботево
e-mail:
boyanbotevo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 404 474


Кмет: ИВАН ПАУНОВ
Адрес: с. Сираково
e-mail: sirakovo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 888 559 853


Кмет: ДЖЕВЖЕТ ИСМАИЛ
Адрес: с. Колец
e-mail: kolets@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 877 092 187


Кмет: СТАНКО ЯНКОВ
Адрес: с. Брястово
e-mail: bryastovo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 885 404 472


Кмет: ЗДРАВКА ХРИСТОВА
Адрес: с. Спахиево
e-mail: spahievo@mineralnibani.bg,
Телефон: +359 888 562 894

За нас

Предстоящи събития