Община Минерални бани
Официален сайт

Административни услуги към "Общинска собственост"
Наименование на услугата

Необходими документи

Отдел, извършващ услугата

Срок

Цена

1.Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект

Искане по образец

Общинска собственост

7

50,00

2.Издаване на дубликати от Договори за покупко-продажба на жилища

Искане по образец

Общинска собственост

1
3
7

20,00
15,00
10,00

3.Издаване на дубликати от Актове за общинска собственост и други документи от архива на “Общинска собственост”

Искане по образец

Общинска собственост

1
3
7

20,00
15,00
10,00

4.Издаване на настанителни заповеди

Искане по образец

Общинска собственост

7

20,00

5.Справки по актови книги

Искане по образец

Общинска собственост

1
3
7

20,00
15,00
10,00

6.Извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост

Искане по образец

Общинска собственост

1
3
7

20,00
15,00
10,00

7.Заверка на молби- декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън регулация

Актуална скица
При необходимост удостоверение за наследници
Документ за платена такса

Общинска собственост

1
3

20,00
15,00

8.Приемане на документи за продажба на общински жилища

Искане по образец

Общинска собственост

1

0,50 на страница

9.Издаване на удостоверения относно собствеността на недвижими имоти

Искане по образец

Общинска собственост

7

30,00

10.Издаване на удостоверения за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти

Искане по образец

Общинска собственост

7

10,00

11.Издаване на дубликати и настанителни заповеди и удостоверения за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти

Искане по образец

Общинска собственост

7

10,00

12.Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи

Искане по образец

Общинска собственост

1
7

15,00
10,00

13.Проверка на жалби

Искане по образец

Общинска собственост

7

30,00

14.Издаване на удостоверения за лиценз, регистрация на търговски обект

Искане по образец

Общинска собственост

7

20,00

15.Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Искане по образец

Общинска собственост

7

20,00

16.Издаване на удостоверения за частна ветеринарномедицинска практика

Искане по образец

Общинска собственост

7

30,00

 

 


Услуги

Предстоящи събития