Община Минерални бани
Официален сайт

ЗаповедиЗаповед №З-346 от 11.08.2020г.

Заповед №З-346 от 11.08.2020г. за определяне на спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване на 05.08.2020г. за продажба на група имоти частна общинска собственост

Заповед №З-303/07.07.2020г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен конкурс на 01.07.2020г. за учредяване на право на строеж върху недвижими имоти частна общинска собственост.

Заповед №З-208/26.05.2020г.

Заповед №З-208/26.05.2020г. за определяне на спечелилите от проведен търг на 20.05.2020г.

Заповед №3-160/15.04.2020г.

Заповед №3-160 от 15.04.2020г. за определяне на спечелилите от проведен търг на 09.04.2020г.

Заповед

Заповед №3-115/16.03.2020г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост, обявен със Заповед №3-105 от 11.03.2020г.на кмета на община Минерални бани.

ЗАПОВЕД

Във връзка с чл.75б от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение №11 от 25.11.2019г. на ОбС Мин. бани

Заповед

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 05.12.2019г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 24.09.2019г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед за спечелилите търг от 22.07.2019

Заповед за определяне на спечелилите от публичен търг на 22.07.2019г.

Заповед

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 29.05.2019г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед

Заповед за определяне на спечелилия от проведен на 22.03.2019г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед

Заповед за определяне на спечелилия публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост, обявен със Заповед № З-25/24.01.2019г.

Заповед

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 29.11.2018г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 18.10.2018г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД

Заповед за определяне на спечелилите от проведен на 10.09.2018 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед № З-178/ 28.04.2017 г

Заповед за определяне спечелилите от проведен на 25.04.2017 г публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед № З-79/02.03.2017г

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведен на 27.02.2017г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост на 29.12.2016

Заповед №З-589/02.12.2016 г

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда и продажба на имоти общинска собственост

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, проведен на 22.11.2016

Заповед за определяне спечелилите от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, проведен на 22.11.2016

Заповед № 462/03.10.2016 г.

Заповед № 462/03.10.2016 г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед №З-336/21.07.2016г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска частна собственост.

Заповед №З-232/25.05.2016г

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведен на 19.05.2016г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед №З-191

Заповед за определяне на спечелилите участници в публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, проведен на 27.04.2016г.

Заповед №З-126/23.03.2016г

Заповед № З-126/23.03.2016г. за определяне на печелившите от проведен търг на 17.03.2016г. за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.

Заповед №З-117/16.03.2016г.

Заповед №З-117/16.03.2016г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Заповед №З-31/22.01.2016г.

Заповед за определяне спечелилите от проведен търг с явно наддаване на 15.01.2016г. за продажба на имоти и движими вещи общинска собственост

Заповед №З-716/28.12.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 23.12.2015г. за продажба на общински имоти и за учредяване на право на строеж върху УПИ общинска собственост

Заповед № З-616/10.11.2015 г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 09.11.2015г. за продажба на общински имоти

Заповед №З-561/06.10.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 29.09.2015г. за продажба на общински имоти

Заповед №З-525/18.09.2015г.

Заповед за определяне на спечелил от проведен търг на 16.09.2015г. за продажба на общински имот

Зап.№З-518/15.09.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 09.09.2015г. за продажба на имоти общинска собственост

Заповед №З-477/08.09.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 02.09.2015г. за продажба на движими имущества общинска собственост

Запонед №З-465/02.09.2015г.

Заповед №З.465/02.09.2015г. за определяне на спечелилите от проведен търг на 26.08.2015г. за продажба на имоти общинска собственост.

Зап.№З-464/31.08.2015г.

Заповед №3-464/31.08.2015г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество общинска собственост за Товарен автомобил "САНП ЗИЛ-131", шаси № 655897, год.на производство 1986г. с инв.№50022, начална тръжна цена -2960,00лв.

Заповед №З-390/21.07.2015г.

Заповед за определяне на спечелили търга от 14.07.2015г.

Заповед №З-325/24.06.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 22.06.2015г.

Заповед №З-280/04.06.2015г.

Заповед №З-280/04.06.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №З-219/11.05.2015г.

Определяне на спечелилите търга от 08.05.2015г. за продажба на общински имоти

Заповед №З-204/30.04.2015г.

Определяне на спечелилите от проведен търг на 27.04.2015г. за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост и на спечелили търга за продажба на общински имоти

ЗАПОВЕД № 3-180/14.04.2015г.

ЗАПОВЕД № 3-180/14.04.2015г.

Заповед №З-127/20.03.2015г.

Заповед №З-127/20.03.2015г.

Заповед №З-110/12.03.2015г.

Заповед №З-110/12.03.2015г.

Заповед № 3-94/26.02.2015 г.

Заповед № 3-94/26.02.2015 г. за отмяна на търг за имоти в с. Спахиево и с. Сусам

Дейности

Предстоящи събития