Община Минерални бани
Официален сайт

Информация и контактиАдрес:

6343, с. Минерални бани
бул. „Васил Левски“ №3

Телефон:

03722 / 23-43

ст. експерт Общ.собственост - Фаредин Шен
мл. експерт Общ.собственост - Селвер Мюмюн

Дейности

Предстоящи събития