Община Минерални бани
Официален сайт

Банкови сметки и кодове за плащанеТърговска банка „Д“ АД – офис Минерални бани

IBAN – BG16DEM192403100034813 – бюджетна сметка
IBAN – BG74DEMI92408400034811 - сметка за местни приходи
BIC - DEMIBGSF

Вид плащане:

  • 442800 – туристически данък
  • 446500 – лихви
  • 448090 – други общински такси – /такси за категоризация, такса за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода/
  • 445100 – дарения
  • 442400 – такса битови отпадъци
  • 442100 –  данък върху недвижими имоти
  • 442300 – данък върху превозните средства
  • 442500 – данък придобиване / 2,5%/
  • 444000 – такса водовземане от минерална вода

 

Дейности

Предстоящи събития