Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед № З-5/05.01.2021г.Във връзка с чл.75б от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение №188 от 14.12.2020г. на ОбС Мин. бани във връзка с писпо с вх. № 6245/09.12.2020г. от директора на Областна дирекция "Земеделие" Хасково, сключване на договори за наем на имоти с НТП -Полски пътища със съответните ползватели и масиви за ползване на определени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за 11 землища на територията на община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-5/05.01.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития