Община Минерални бани
Официален сайт

ЗАПОВЕДИНа основание чл, 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" и чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 726 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) ОПРЕДЕЛЯМ Комисия в състав...


ПРИЛОЖЕНИE:
ЗАПОВЕДИ


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития