Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед за отмяна на търг за имот- т.15 от Зап. за търг №З-341/18.08.2021г.Със своя заповед № З-346/23.08.2021г. Кмета на община Минерални бани поради допусната техническа грешка отменя  търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост за имот, обективиран в следната точка на заповед № З-341/18.08.2021 г.:
15. Поземлен имот с идентификатор 36325.3.13, местност „Гюр чалъ” землището на с.Караманци с площ 10501кв.м., съгласно АЧОС №3465/2021г.  с начална тръжна цена 3050,00лв., обявен със заповед  №З-341 от 18.08.2021 год.на кмета на община Минерални бани.
 


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-346/23.08.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития