Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед за допълване на кадастрална картаНа основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка § 4, ал. 6, НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и постъпило Искане с вх. № 5738/04.11.2021 год. от н-ците на Расим Билял Фейзула: Билял Расим Билял, Бехайдин Расим Билял и Алейдин Расим Билял с изработен проект за изменение и допълнение на кадастрален план и кадастрални регистри за обект: „Заличаване на имоти с пл. №7 и пл. №8, кв. Махалата, обособяване на имоти с нови планоснимачни номера № 36, № 37, № 38 и № 39, попълване на сгради в тях по КП на село Винево, община Минерални бани, област Хасково"


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-490/06.12.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития