Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед №З-8/07.01.2021Земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Минерални бани, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда, да бъдат предоставени за стопанската 2020/2021 год. на ползвателите на съответните масиви, подали искания за това, съгласно приложения списък.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед №З-8/07.01.2021
Спикък към Заповед №З-8/07.01.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития