Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед №З-5/05.01.2022г.Във връзка с чл.75б от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение №335 от 13.12.2021г. на ОбС Мин. бани във връзка с писпо с вх. № 5740/08.11.2021г. от директора на Областна дирекция "Земеделие" Хасково, сключване на договори за наем на имоти с НТП -Полски пътища със съответните ползватели и масиви за ползване на определени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за 11 землища на територията на община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-5/05.01.2022г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития