Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед №З-418/21.10.2021 за отмяна на имоти за търт от Зап.№З-412/14.10.2021г.Със заповед № З-412/21.10.2021 г. е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на единични и на група имоти частна общинска собственост, собственост на община Минерални бани. Установена е техническа грешка при изготвянето на пазарните оценки за два имота, предмет на обявения публичен търг.

В тази връзка на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА

О Т М Е Н Я М:

Търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост за имот, обективирани в следните точки на заповед № З-412/14.10.2021 г. на кмета на община Минерални бани:

2. Поземлен имот с идентификатор 66634.28.45, местност „Паткарника” землището на с.Сираково с площ 1201кв.м., съгласно АЧОС   №3593/2021г.  с начална тръжна цена 700,00лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 66634.25.18, местност „с.Сираково” землището на с.Сираково с площ 9369кв.м., съгласно АЧОС   №3594/2021г.  с начална тръжна цена 3500,00лв.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-418/21.10.2021г


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития