Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед №З-403/29.09.2020г.Заповед №З-403/29.09.2020г. за отмяна на търг с явно наддаване за три имота-частна общинска собственост, обявен със Заповед №З-396/25.09.2020г., а именно за: 

14. Поземлен имот с идентификатор 72103.200.6 , местност „Билкията” землището на с.Татарево с площ 767639кв.м., съгласно АЧОС   №3207/2020г.  с начална тръжна цена 149996,86лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 72103.203.1 , местност „Билкията” землището на с.Татарево с площ 72934кв.м., съгласно АЧОС   №3208/2020г.  с начална тръжна цена 80223,00лв

16. Поземлен имот с идентификатор 70250.619.107 , местност „Джамиева гора” землището на с.Сусам с площ 329448кв.м., съгласно АЧОС   №3209/2020г.  с начална тръжна цена 80000,00лв


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-403/29.09.2020г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития