Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед №З-314/22.07.2021г.Заповед за определяне не спечелилите от проведен търг на 16.07.2021г. за отдване под наем на: „Терариум - Минерални бани”  с РЗП -226,28 кв.м. в УПИ XII , кв.7  по плана на с.Минерални бани, съгласно АПОС № 2509/ 06.06.2016г., с единствено предназначение за опазване на диви влечуги и земноводни животински видове извън естествената им среда, чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-314/22.07.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития