Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед №З-313/22.07.2021г.Заповед за определяне  на спечелилите  Публично оповестения нкурс за учредяване на право на строеж  върху недвижим имот частна общинска собственост, обявен със Заповед № З-283/22.06.2021г. -Едноетажна сграда от метална конструкция със застроена площ от 100 кв.м. / сто квадратни метра/, петно за застрояване №2, с предназначение „Търговски обект-магазин за промишлени стоки“,съгласно скица №23/24.01.2020г., върху имот частна общинска собственост, а именно Урегулиран поземлен имот I /първи/, кв. 71 /седемдесет и едно/ по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасковска, целия с площ 690 кв.м. 


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-313/22.07.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития