Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед №З-179/30.04.2020г.Одобряване на Проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация н план за улична
регулация на територия попадаща от о.т.323 до о.т.321, кв.72, от о.т.319 до о.т.317 в кв.4, от о.т.324 до о.т.45 в с.Минерални бани, община Минерални бани, обл. Хасково.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-179/30.04.2020г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития