Община Минерални бани
Официален сайт

ЗАПОВЕДВъв връзка с чл.75б от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение №11 от 25.11.2019г. на ОбС Мин. бани във връзка с писпо с вх. № 5227/21.11.2019г. от директора на Областна дирекция "Земеделие" Хасково, сключване на договори за наем на имоти с НТП -Полски пътища със съответните ползватели и масиви за ползване на определени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за следните землища:


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед Татарево
Заповед Ангел войвода
Заповед Боян ботево
Заповед Караманци
Заповед Колец
Заповед Сираково
Заповед Сърница
Заповед Спахиево
Заповед Винево
Заповед Сусам


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития