Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед № З-57/07.02.2017Заповед относно имоти с начин на трайно ползване - полски пътища, предоставени на ползвателите, в чиито масиви за ползване попадат, определени със заповедите по чл. 37в. ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД „Земеделие" гр. Хасково, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, съгласно Приложения от №1 до №11, представляващи неразделна част от настоящата Заповед.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № З-57/07.02.2017


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития