Община Минерални бани
Официален сайт

ЗаповедиЗап.№З-464/31.08.2015г.

Заповед №3-464/31.08.2015г. за отмяна на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество общинска собственост за Товарен автомобил "САНП ЗИЛ-131", шаси № 655897, год.на производство 1986г. с инв.№50022, начална тръжна цена -2960,00лв.

Заповед № З-451/24.08.2015 г.

Заповед № З-451/24.08.2015 г.

Заповед № З-395/22.07.2015 г.

Заповед № З-395/22.07.2015 г.

Заповед №З-390/21.07.2015г.

Заповед за определяне на спечелили търга от 14.07.2015г.

Заповед № З-349/02.07.2015 г.

Заповед № З-349/02.07.2015 г.

Заповеди № З-333/26.06.2015 г. и № З-334/26.06.2015 г.

Заповеди № З-333/26.06.2015 г. и № З-334/26.06.2015 г.

Заповед №З-325/24.06.2015г.

Заповед за определяне на спечелилите от проведен търг на 22.06.2015г.

Заповед № З-276/04.06.2015 г.

Заповед № З-276/04.06.2015 г.

Заповед №З-280/04.06.2015г.

Заповед №З-280/04.06.2015г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № З-275/04.06.2015 г.

Заповед № З-275/04.06.2015 г.

Заповед №З-219/11.05.2015г.

Определяне на спечелилите търга от 08.05.2015г. за продажба на общински имоти

Заповед №З-204/30.04.2015г.

Определяне на спечелилите от проведен търг на 27.04.2015г. за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост и на спечелили търга за продажба на общински имоти

ЗАПОВЕД № 3-180/14.04.2015г.

ЗАПОВЕД № 3-180/14.04.2015г.

Заповед № З-179/14.04.2015 г.

Заповед № З-179/14.04.2015 г.

Заповед № З-175/09.04.2015 г.

Заповед № З-175/09.04.2015 г.

Заповед № З-176/09.04.2015 г.

Заповед № З-176/09.04.2015 г.

Заповед № З-140/26.03.2015 г.

Заповед № З-140/26.03.2015 г.

Заповед № З-141/26.03.2015 г.

Заповед № З-141/26.03.2015 г.

Заповед №З-127/20.03.2015г.

Заповед №З-127/20.03.2015г.

Заповед №З-93/26.02.2015г.

Заповед №З-93/26.02.2015г.

Заповед №З-110/12.03.2015г.

Заповед №З-110/12.03.2015г.

Заповед №З-113/12.03.2015г.

Заповед №З-113/12.03.2015г.

Заповед №З-104/09.03.2015г.

Заповед №З-104/09.03.2015г.

Заповед № 3-94/26.02.2015 г.

Заповед № 3-94/26.02.2015 г. за отмяна на търг за имоти в с. Спахиево и с. Сусам

ЗАПОВЕД № 3-81/16.02.2015г.

ЗАПОВЕД № 3-81/16.02.2015г.

ЗАПОВЕД № 3-82/16.02.2015г.

ЗАПОВЕД № 3-82/16.02.2015г.

ЗАПОВЕД № 3-19/14.01.2015г.

ЗАПОВЕД № 3-19/14.01.2015г.

Актуално

Предстоящи събития