Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед № З-163/14.04.2021г.Със своя Заповед №З-163/14.04.2021г., Кмета на община Минерални бани отменя Заповед № З-134/23.03.2021 г., в частта й по т. 12 и т. 13 : 1. Поземлен имот с идентификатор 36325.41.48, местност „Юртлук”, землището на с. Караманци, с площ 1 281 кв.м., съгласно АЧОС № 3151/2020 г.  
2. Поземлен имот с идентификатор 36325.41.37, местност „Юртлук”, землището на с. Караманци, с площ 1 606 кв.м., съгласно АЧОС № 3150/2020 г.  
3. Поземлен имот с идентификатор 36325.14.6, местност „Герен чаир”, землището на с. Караманци, с площ 1 001 кв.м., съгласно АЧОС № 3149/2020 г.
Кмета на община Минерални бани отменя Заповед № З-134/23.03.2021 г., в частта й по т. 12 и т. 13 : 1. Поземлен имот с идентификатор 36325.41.48, местност „Юртлук”, землището на с. Караманци, с площ 1 281 кв.м., съгласно АЧОС № 3151/2020 г.  
2. Поземлен имот с идентификатор 36325.41.37, местност „Юртлук”, землището на с. Караманци, с площ 1 606 кв.м., съгласно АЧОС № 3150/2020 г.  
3. Поземлен имот с идентификатор 36325.14.6, местност „Герен чаир”, землището на с. Караманци, с площ 1 001 кв.м., съгласно АЧОС № 3149/2020 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-163/14.04.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития