Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед № З-154 / 07.04.2021 год.Заповед № З-154 / 07.04.2021 год. за отмяна на заповед №З-110 от 15.03.2021 год. , в частта I, т. 11 - търг с явно наддаване за продажба на имот– частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 36325.60.355, в местността „Кюпрю янъ”,  в землището на с.Караманци с площ 2411 кв.м.,съгласно АЧОС № 3362/2021г. с начална тръжна цена 600,00лв.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №-154/07.04.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития