Община Минерални бани
Официален сайт

Публично оповестен конкурсОбщина Минерални бани обявява на 11.02.2019г. от 14:00 часа процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития