Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за  продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обект 2103 от лесосечен фонд за 2021г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед №З-509/21.12.2020г.
Техническо задание
Приложения
Спецификация
График
Обект 2103
Проекто-договор
Условия


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития