Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2020г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед №З-438/27.10.2020г.
Техническо задание
Приложения
Спецификация
График
Проекто-договор
Условия


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития