Община Минерални бани
Официален сайт

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2019г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед № З-431/23.10.2019г.
Техническо задание
Условия за провеждане на търга
Приложения
Спецификация
График
Проекто-договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития