Община Минерални бани
Официален сайт

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2019г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед № З-260/28.06.2019г.
Техническо задание
Условия за провеждане на търга
Заявление и декларации
Проекто-договор
График


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития