Община Минерални бани
Официален сайт

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2018г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед З-281/19.09.2018г.
Техническо задание
Условия за провеждане на търга
Заявление и декларации
Проекто-договор
График
Спецификация


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития