Община Минерални бани
Официален сайт

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2018г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед З-218/04.07.2018г.
График
Техническо задание
Условия за провеждане на търга
Декларации
Спецификация
Проекто-договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития