Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2017г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед З-404/03.10.2017г.
График
Техническо задание
Условия за провеждане на търга
Заявления
Спецификация
Проекто-договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития