Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2017г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед З-376/08.09.2017г.
Условия за провеждане на търга
График
Спецификация
Техническо задание
Заявления
Договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития