Община Минерални бани
Официален сайт

Публичен търг с явно наддаванеОбщина Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти, от лесосечен фонд за 2017г. в горски територии на Община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед З-551/16.11.2016г.
Условия за провеждане на търга
График
Образци
Техническо задание
Договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития