Община Минерални бани
Официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложниеНа основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в Община Минерални бани с вх. № 3745/ 26.07.2022г. от "Топликос-2008" ЕООД за обект: „Изграждане на вятърна електроцентрала с мощност до 30 kW за собствени стопански нужди“,  представляващ поземлен имот с идентификатор № 70250.799.993, находящ се в  местността  „Гърмадатапо КККР на село Сусам, община Минерални бани, област  Хасково.


ПРИЛОЖЕНИE:
Уведомление за инвестиционно предложние


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития