Община Минерални бани
Официален сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложениеНа основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в Община Минерални бани с вх. №1294/09.03.2020г. от "МИКЕНА-М" ЕООД за обект: Електрозахранване на "Скадово – административна част и обществено обслужване" в имот № 052006, местност „Арнаут дере“, село Брястово, община Минерални бани, област Хасково.


ПРИЛОЖЕНИE:
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития