Община Минерални бани
Официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложениеНа основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в Община Минерални бани с вх. №49/07.01.2020г. от Росен Ефремов Михов за "обществено обслужване", представляващ поземлен имот с идентификатор 38042.32.12, находящ се в местността "Чалтепе", землището на с.Колец, община Минерални бани, област Хасково.


ПРИЛОЖЕНИE:
Уведомление за инвестиционно предложение


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития