Община Минерални бани
Официален сайт

Списък на свободни ПМЛ от ОПФ за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024г.Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което се прилагат документи, опредлени в правилника за прилагане на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистирират в общинската администрация.


ПРИЛОЖЕНИE:
Решение № 533/23.02.2023г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития