Община Минерални бани
Официален сайт

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 гЛицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация. 


ПРИЛОЖЕНИE:
Решение №528/19.01.2023г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития