Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за публично обявяванеНа основание чл. 62. ал. 1 и 6, във връзка с чл, 46. ал. 1, т. 10, и чл. 52, ал.1, т. 4 на Закона «а водите (ЗВ) и постьпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БДИБР) заявление с вх. № РР-05-90/ 13.11.2020 г.. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Хасковска в землището на с.Сиракови, общ. Минерални бани, с цел: „Изгрраждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита от вредното въздействие на водите.


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за публично обявяване


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития