Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за публично обявяванеНа основание чл.62(а), ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ, бр.65/2006), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - "дере", с цел „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“, в землището на с. Долно брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес: Гр.Пловдив Ул.“Янко Сакъзов“ №35 Басейнова дирекция ИБР-Пловдив


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за публично обявяване


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития