Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПУР на територия попадаща между от о.т.323 до о.т.321 в кв.72, от о.т.319 до о.т.317 в кв.4, от о.т. 324 до о.т. 45 в с.Минерални бани, община Минерални бани- бивша „Змиярова градина“Община Минерални бани на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява, че с Решение № 867 от 25.06.2019г. на Общински съвет - Минерални бани е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПУР на територия попадаща между от о.т.323 до о.т.321 в кв.72, от о.т.319 до о.т.317 в кв.4, от о.т. 324 до о.т. 45 в с.Минерални бани, община Минерални бани- бивша „Змиярова градина“, представляваща поземлени: ПИ 634, ПИ 638, ПИ 640, ПИ 641 и ПИ 76. Предлаганото с проекта изменение на действащ ПУП – ПР и ПЕР се състои в обособяване на четири нови квартала с кв. № 73, кв. №74, кв. № 75, кв. №76, общо попадащи в административен квартал „Змиярова градина“ и нови парцели в съответните новообразувани квартали. Решението и проектът се намират в отдел ТСУИОПОСЕК, стая №1 на партерен етаж в Общинска администрация Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПУР на територия попадаща между от о.т.323 до о.т.321 в кв.72, от о.т.319 до о.т.317 в кв.4, от о.т. 324 до о.т. 45 в с.Минерални бани, община Минерални бани- бивша „Змиярова градина“


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития