Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИE ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПКСъобщения по чл. 32 от ДОПК от 24.02.2023 г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в сектор „Местни приходи” при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


ПРИЛОЖЕНИE:
СПИСЪК


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития